2014. július 2., szerda

Velencei Biennále

Velencei Biennále
A Magyar Pavilon fogadóterének koncepciója


A csapat tagjai: 
Baji Hajnalka
Fekete Orsolya
Hamar László
Kétszeri Ádám
Lebhardt Ference
Sárospataki Máté2014. január 31., péntek

2014. január 30., csütörtök

Irány a Rómaira - Római Part 2100 Víziója

Hogyan képzeljük el a Római Partot 2100-ban? 


Csapatunk alapvető stratégiáját úgy határozta meg, hogy a Római Part a város ékkövévé válhasson a következő évszázad elejére. Több szempontból vizsgáltuk a terület jelenlegi adottságait, lehetőségeit és problémáit, hogy később egy társadalmilag támogatott és gazdaságilag is jövedelmező városrészi központ válhasson belőle.A terület rengeteg értékes adottsága mellett több problémája még megoldásra vár. Csapatunk célkitűzése az volt, hogy a jelenleg hátrányként, megoldandó problémaként jelentkező adottságokból előnyt kovácsoljon a fenntartható fejlődés elveit követve. (PROBLEM PROFIT, blame fit: még ha etimológiailag nincs is köze a szavaknak egymáshoz, jól tükrözik elképzeléseinket, miszerint ezt a most problémásnak, hibákkal, nehézségekkel telinek elkönyvelt partszakaszt megfelelővé, jövedelmezővé, egészségessé lehet formálni.)A terület legmeghatározóbb eleme a Duna. Minden évben Budapesten a Római Partot érinti a legrosszabbul az árvíz. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az óbudai részek Budapest legmélyebben fekvő területei – erről a terület elnevezései is árulkodnak: Békásmegyer, Mocsáros dűlő. Ahelyett, hogy egyre magasabb és drágább gátakat építenénk, szeretnénk ezt a különleges természeti helyzetet a terület hasznára fordítani. Ennek érdekében szezonális terveket alakítottunk ki a területre, melyeknek szerves része az árvíz, a hideg téli napok vagy éppen a Duna alacsony vízállása: vagyis egy, a különböző évszakhoz és időjárási körülményekhez igazodó partszakaszt álmodtunk meg. A Duna áll a középpontban, a folyóvíz legkülönfélébb hasznosítása tervünk legmeghatározóbb része, így a Római Part a főváros legszínesebb partszakasza lesz. A víz hasznosítása ellenére a part mentén egységes védelmi vonal lesz, melynek nem az áradás megakadályozása, hanem annak irányítása lesz a szerepe.

FUNKCIONÁLIS SZAKASZOLÁS

A Római Partot víziónkban szakaszoltuk. Az egyes szakaszok különböző fejlesztési irányokat hivatottak kijelölni. Ezek követésével véleményünk szerint a leghatékonyabb és legharmonikusabb működés idézhető elő a Római Parton és a környező területeken.
Az egyes szakaszok más-más hangulattal fognak rendelkezni: az északi rész főleg a sport és a rendezvények szerelmeseinek fog élménnyel szolgálni, a középső szakaszokon a kulturális lehetőségek, szállások és zöld környezet fogja várni az arra sétálókat, míg a déli szakasz főként szórakozási, fürdési lehetőségeitől lesz különleges. A Római Part nagyon változatos lesz, ezáltal fővárosi, sőt országos jelentőségű térséggé fog átalakulni. 
A Római Part csak a mögötte működő kiszolgáló zónával együtt képes létezni. Ennek a zónának most is és 100 év múlva is az lesz a feladata, hogy az adott kor igényeit vegye figyelembe és elégítse ki. Az általunk felvázolt vízió lényege nem az egyes objektumokban, ötletekben rejlik, hanem a teljes Római Partra megfogalmazott stratégiai iránymutatásban.

TÉRSÉG FEJLESZTÉSI MODELLJE:


1. Pontszerű, nagyobb volumenű beruházások, húzóprojektek. Állami és/vagy
magántőke felhasználásával. (Sajtház, fogadóterek, Gázgyár revitalizáció)

2. Ezzel párhuzamosan közlekedési infrastruktúra fejlesztése. (Nánási út-Királyok
útja közlekedési tengely kiszélesítése)

3. Szabályozási rendszer többlépcsős változtatása a Római Partot kiszolgáló telekstruktúra
átalakulása érdekében.

4. Kisebb magán beruházások a kiszolgáló zónában. (új kiszolgáló létesítmények,
pl: strand)

5. Telekértéknövekmény a környező területeken. Ezáltal a térség felértékelődése.

6. Térség közterületeinek egységes megújulása, általános színvonal emelése.
(emeltszintű kerékpárút, gyalogoshíd Újpestre)

Római Part, mint Óbuda északi korzója...

ZÓNÁK BEMUTATÁSA:

1. zóna

A Budapest északi határán elhelyezkedő zónát továbbra is elsősorban rekreációs, sportolási céllal lehet felkeresni. A gát tetején széles, kivilágított sétány vezet be a Megyeri-hídtól egészen a Római Part északi fogadóteréhez. A gát belső oldalán a gyermekek számára kialakított csúszdapályák (télen szánkódomb), a külső oldalon pedig elkülönített futópálya található. A zóna teljes, egy kilométeres hosszán evezőpályák vannak kialakítva. A terület árvíz idején is kiválóan használható. Egyaránt dominál rajta az épített és a természeti jelleg. Egész évbeli jó hasznosítása miatt főváros szerte közkedvelt hely.

2. zóna

Az északi fogadótérnek számító 2. számú zóna a Pünkösdfürdői utca torkolatában kialakult nagy gyepes területet jelenti. A gátak által közrefogott rendezvénytér nagyobb kulturális és szórakoztató programok lebonyolítására egyaránt alkalmas. Árvíz idején is tökéletesen használható, sőt ilyenkor a víz közelsége csak emeli a hely értékét. Szabadtéri pozíciója miatt télen csak egyszerűbb, az 1. zónához hasonló használat lehetséges. A közlekedési kapcsolatok nagyon kedvezőek: könnyen elérhető a terület busszal, kerékpárral vagy gépkocsival is a területhez csatlakozó parkolóknak köszönhetően. A nagy befogadóképesség megköveteli, hogy a zónában megfelelő színvonalú és létszámú vendéglátó egység legyen. Térségi jelen-tőségét az Újpesttel összekötő gyalogos és kerékpáros híd adja. A híd a Szentendrei-sziget déli csücske fölött halad el. Natura2000-es szigorúan védett területként fontos, hogy ne bolygassuk az itt élő gazdag növény- és állatvilágot, ezért kerülni kell az infrastruktúra-elemek létesítését a szigeten, illetve a szigethez kapcsolódóan. Azt viszont nagyon szeretnénk, ha az emberek megismerhetnék ennek a területnek a páratlan madárvilágát, ezért egy lomséta-útvonalat terveztünk, mely a hídról nyílik le és tesz sétát a lombkoronaszinten, azután pedig ismét visszacsatlakozik a hídhoz. Az lombkorona-ösvény csak gyalogosan közelíthető meg, megkülönböztetett útvonal.

3. zóna

Az északi fogadótér alatt elhelyezkedő zóna már sokkal kisebb forgalmat bonyolít le, a fenti rendezvénytérhez kapcsolódóan itt jelennek meg a kisebb szálláslehetőségek. Ez a terület kifejezetten helyi jelentőségű, természeti környezetével lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra illetve a Duna közvetlen megközelítésére. A par-ti föveny sok különleges növény- és állatfajnak szolgál élőhelyül. Ez a terület még kisebb árvíz idején is látogatható a fák között elhelyezett stég révén.

4.zóna
A zónahatáron egy átmeneti terület fekszik, amely biztosítja a 3. zóna nyugalmát, és teret ad a 4. zóna térségi jelentőségű intézményeinek. Az egykori szálloda, a Sajtház különböző művészeti vásároknak, kiállításoknak, rendezvényeknek, kulturális programoknak ad helyet. Az év bizonyos időszakaiban, a Duna vízállásától függően, különleges programokkal is megörvendezteti látogatóit: vízi színházi előadásokat és filmvetítéseket tartanak. A Sajtházhoz közvetlenül kapcsolódnak vendéglátóegységek és szálláshelyet biztosító épületek. Ennek megközelítése a kiszélesített fásított sétányok segítségével a Nánási út felől egyszerűen és közvetlenül megoldható, így a szomszédos természeti területek forgalma sem növekszik túlzottan.


5. zóna

A 3. zónához hasonlóan ez is egy jellegzetesen természeti terület. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakósok számára is maradjanak csendesebb, a zöldterületi igényeket kielégítő partszakaszok. A terület rendezettségét szolgálják az elválasztott gyalogos és kerékpárutak illetve a kihelyezett padok.
6. zóna

A 6.-os zóna területén található a Római Part déli fogadótere, mely a mostani állami területek közparkká alakításával jöhetett létre. A part területén a Duna vízállásától függően változó tórendszert álmodtunk meg. Bizonyos része a tavaknak egész évben víz alatt van, ezeket télen korcsolyapályaként lehet használni. Magas vízállás, illetve árvíz idején a további parki területek eláraszthatóak - csökkentve ezzel az árvíz nyomását, de nem gátolva a parkhasználatot. Fogadótérként alkalmas kisebb rendezvények, vásárok lebonyolítására. 

A terület Duna-parti részén vendéglátó-ipari egységek sorakoznak, széles sétány halad a parton, és bizonyos helyeken konzolos tartóval nyúlik a folyó fölé. Mivel az elmúlt években nagymértékben javult a Duna vízének tisztasága, ezért javasoljuk újra a dunai fürdőzés lehetőségének biztosítását. Tekintettel a helyszínen található termálvízforrásra, ennek kiaknázását kiemelten fontosnak tartjuk. Koncepciónk szerint a forráshoz kapcsolódóan termálvizes belső-, és Dunába nyúló külső strandot is kialakítottunk. A fürdő szerkezetét úgy terveztük meg, hogy azt könnyedén el lehessen távolítani - ekkor csak a teraszos stég marad a parton. A zóna télen és nyáron is zavartalanul használható, nagy forgalmú, vegyes karakterű terület.
Itt kell megemlítenünk a csónakházakra tett javaslatunkat. Mivel műemléki védettség alatt állnak, ezért megtartásukat javasoljuk - véleményünk szerint az evezés szorosan hozzátartozik a Római Part történetéhez, arculatához, ezt tiszteletben kell tartani. Emellett sokszínű rendeltetés kialakítását javasoljuk: a csónakbérlésen túl különféle funkciókat szolgálhatnak ki, mint pl.: vendéglátás, elszállásolás, szórakoztatás. Az itt zajló potenciális tevékenységek tehát főként szolgáltatói (tercier) szektor körébe sorolhatóak. Az épületek multifunkcionális mivolta biztosítja azok teljes évben való kihasználtságát, használhatóságát.

7.zóna
A 7. vagyis legdélebben fekvő zóna területébe bevontuk a már nem Római Parti területként számon tartott Gázgyárat is. Véleményünk szerint fontos ennek a ma kiaknázatlan területnek a hasznosítása. Tervünkben sport- és szórakoztató központként várja a nagycsaládokat, fiatalokat vagy akár idősebbeket. Mivel itt fedett épületekben és szabadtéren egyaránt zajlanak az események, ezért használata időjárástól, évszaktól teljesen függetleníthető. Míg nappal inkább a sportolási tevékenységek, addig este a szórakoztatás kapja a fő szerepet. A terület nyáron könnyedén bekapcsolható a Sziget fesztivál programsorozatába is. A zóna Gázgyáron kívüli területein is végigvonul az imént bemutatott hangulat. A vasúti híd alatt található az inkább a fiatalok számára kialakított „bandázós sarok”. A patak, illetve a Duna partja erősen épített (bár gyepesített), teraszolt jellegű. A patak fölött kifeszített háló és egyéb játékos átkelőhelyek izgalmas, fiatalos stílusúvá teszik ezt a zónát.
VÍZKEZELÉSI JAVASLATOK
Amint azt már stratégiai célként megfogalmaztuk, kiemelten kívánunk foglalkozni a víz különféle hasznosításaival, kezelésével. Az árvízvédelmet a különböző technikák kombinációja adja. A Nánási - Királyok útja tengelyében lévő fővédvonal mellett a kerítés és emelt szintű bicikliút vonalában húzódó mobilgát, a Gázgyári víztározók használata és a potenciálisan elárasztható területek együttes alkalmazása teszi lehetővé a biztonságos védelmet. Ennek egyik, már bemutatott eleme a 6. zónában kialakított park elárasztható területe. Fontosnak tartjuk a szemléletet, mely Nyugat-Európában már bevett és bevált. Eszerint nem a folyómeder még szűkebb térbe való beszorítása a védelem jó megoldása, hanem olyan puffer-területek kijelölése, amelyek megengedik, hogy a folyó kilépjen a medréből és rövid időre elárasztott területként működ-jenek. Az alábbi ábrasor bemutatja az általunk tervezett dunai vízállást követő tórendszer működését. A másik fontos vízkezelési eszköz a területen a Gázgyár tornyainak tározóként való használata. Nem a víz minél gyorsabb elvezetése, hanem annak helyben tartása és hasznosítása a cél. A kihasználatlan tornyok szinte ajánlják magukat a célra, mivel jelenleg is összeköttetésben állnak a Dunával. Az tározott víz helyben felhasználható a terület fenntartására szürkevízként. Céljaink között szerepelt a Római Part árvíz idején való hasznosítása, bejárhatósága. Ennek érdekében olyan mobilgátat javaslunk, mely részben a kerítésvonalban húzódik, részben pedig az emelt szintű bicikliút nyomvonalán halad. A kerítések és az emelt sétány tartószerkezete az árvízvédelmi táblák fogadására alkalmas.BEFEJEZÉS
Reményeink szerint bemutatott stratégiánk hozzá tudja segíteni a Római Partot ahhoz, hogy elnyerje adottságaihoz mérten megérdemelt jogos pozícióját a fővárosban és az egész térségben. Kívánjuk, hogy 100 év múlva a Római Part egy olyan hely legyen, amit sokan ismernek és szeretnek országszerte, vagy akár határainkon túlról is, hiszen a fejlesztéseket követően itt mindenki megtalálja a magának megfelelő programot a kikapcsolódásra. A Római Part újabb fénykorának éppen itt az ideje, reméljük koncepciónk értékes iránymutatásként tud szolgálni ehhez.

Pályázatot készítették:
1.  Baji Hajnalka – Tájépítész és kertművész MA, BCE
2.  Búzás Anna – Filmtudomány MA, ELTE
3.  Jani Anna – Építészmérnök (BME, 2012)
4.  Katona Tünde – Építészmérnök (YBL, 2012)
5.  Keresztes István – Fotográfus (Szinapszis Szakképző Iskola, 2013)
6.  Kétszeri Ádám– Tájépítész és kertművész MA, BCE
7.  Reith Anita – Kert- és szabadtértervezés szakirány, Tájépítészmérnök MSc, BCE
8.  Reith Péter – Közgazdász BSc, BME
9.  Sipos Andrea – Kert- és szabadtértervezés szakirány, Tájépítészmérnök MSc, BCE

2014. január 24., péntek

Tata - Esterházi kastélykert rekonstrukciós terve

Az őszi félév során Sipos Andival közösen késztettük el kertrekonstrukciós koncepciótervünket a tatai Esterházi kastély kertjére. A feladat nehézségét a tulajdonviszonyokból származó kettősség adta: míg a kastély belső kertje a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának kezelésében van és csak részben nyitott a nyilvánosság számára, addig a külső terület önkormányzati terület és jelenleg is közparkként funkcionál.

TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE TATA VÁROSSZÖVETÉBEN

Tata legnagyobb vonzereje a mindenütt jelen lévő, mozgó, élő víz: a tavak, patakok, csatornák, források, fürdők, vízimalmok, zsilipek, vízesések, kutak, szökőkutak, csobogók. Ez összefüggő szabályozott rendszer, olyan minőségben, amilyen legközelebb talán Selmecbánya környékén vagy Dél-Csehországban fordul elő. Ezek a vizes területek különböző funkciókat látnak el, illetve karakterük is különböző.

A nagy kiterjedésű Öreg-tó, melynek partja érintkezik a tervezési területtel, a legjelentősebb és legismertebb felszíni víz Tatán. Itt fontos szerepe van a turizmusnak, és a terület rekreációs jellegének. Az Öreg-tó Európa egyetlen olyan városi tava, melyen az őszi és téli hónapokban vadludak és más költöző madarak tízezrei találnak átmeneti menedéket, ezért a közel 250 hektáros tó, a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek védelmére született nemzetközi, ún. Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik, kiemelt jelentőségű vizes élőhely. a tó jelenléte az Esterházy-kastély parkjának területén rendkívül meghatározó a tervezés és a park hangulata és látványkapcsolatok szempontjából.

A tervezési terület, a kastély és annak parkja az Öreg tó partján és a vár mellett fekszik. a tervezési terület környezete a város központjában helyezkedik el és kiemelt rekreációs térként funkcionál. A terület intézményi ellátottsága jó, a lakóépületeken kívül találunk a közelben egy szakközépiskolát, sportpályákat, kis boltokat valamint a vendéglátó egységeket is.
A távolabbról érkező látogatók a május 1. út felől gépjárművel is könnyedén megközelíthetik a kastélyt.  A gyalogos útvonalak kisvárosias karaktere kiváló felvezetőként szolgál a kastélylátogatáshoz, nem beszélve a nagy kiterjedésű zöldfelületekről, amelyek övezik.
Tata az ősidők óta lakott település. 1727-ben a tatai uradalmat, tatát és a környező falvakat Esterházy József vásárolta meg.
Az első négy Esterházy gróf életében, 1721-1811 között Tata nemcsak az uradalom igazgatási központja volt, hanem Komárom vármegye egyik legszebb, barokk stílusú épületekben gazdag mezővárosává fejlődött. Ekkor zajlott le a mocsaras területek lecsapolása is Mikoviny Sámuel tervei szerint valamint a Fellner Jakab tervezte Esterházy kastély is elkészült. A kastély  kertjét is a barokk formanyelv jellemezte. Ebből az időből maradt ránk a mai kert egyik dísze, a Szökőkútnimfa szobra, amely mára megrongálódott, restaurálásra szorul.
1790-ben a kastély kertjére Isidore Canevale készített átmeneti stílusú kerttervet, majd 1830-ban Carl Ritter elkészítette az angol kert tervét.
Az 1867-es kiegyezés után megkezdődött Tata és Tóváros nagyarányú városiasodása, kisebb gyárak (cukorgyár, bőrgyár, gőztéglagyár, pokróc-, tarisznya- és szőnyeggyár) építése. A kastélyhoz kapcsolódóan ekkor létesült a cukorgyár, amelyet a tájképi park ölelt körbe. A cukorgyárat a színház követte, amelyet hanyatlásakor le is bontanak és az épület helyén a park terjeszkedhet. Ebből az 1913-as bővülésből valók a ma is meglévő kerti elemek: a grotta és lourdes-i barlang.
 938-ban Tata és Tóváros közigazgatási egyesítése történt, aminek következtében a település később a Tata nevet vette fel. A nagyközség életében az 1945 utáni évek, bár nagy változásokat hoztak, de a fejlődés, az építkezés csak jóval később 1954-ben, indult meg, amikor Tatát várossá nyilvánították.
A kastélyban, az Esterházyak elmenekülése, 1945 után, elmegyógyintézet működött, amelynek megszűnése után a Műemlékvédelmi Igazgatóság fennhatósága alá került az épület a hátsó parkjával együtt. Az elmegyógyintézet ideje alatt a kastély hátsó kertje elszakadt a külső, tóparti résztől, egy kerítéssel élesen elkülönítették. Így a mai napig ez a két kertrész külön életet folytat, a tulajdonviszonyok és kialakításuk nagy mértékben különbözik egymástól.

VIZSGÁLATOK
A tervezési terület alapvetően két jelenleg különböző karakterű kertrészre különül. Az egyik a kastély kerítései mögött elterülő, úgyevezett belső kert, a másik pedig a közhasználatban lévő, a tóparti sétányhoz kapcsolódó külső park. A terület ilyen fajta értelmezésében annak megközelítése a kertrészeknek megfelelően különböző módokon történik.
A városból a külső park területére alapvetően három irányból érkezhetünk, ezek a belépési pontok biztosítják a területre érkezést, azonban helyzetükből és szerepükből adódóan mégsem érzékeljük ezeket a ppontokat tényleges kapuként, sokkal inkább a környező történeti területekhez kapcsolódó természetes átmenetnek, átvezető zónáknak. A tó körül futó parti sétány nagyobb egységben is egységet képvisel, melynek megbontása nem javasolt, ezért a fent említett a konkrét tervezési területet érintő „bejárati zónák” kezelése jelenleg helyénvaló.
A Kastély belső kertjének megközelítése teljesen más karakterű, hiszen a kastély épületei és a hozzá tartozó belső kert alapvetően zárt struktúrát mutat. megközelíthetősége a területhatár pontszerű, tényleges kapu szerű felnyitásaival oldható meg. Az első ábrán piros pontokkal jelöltük a potenciális bejáratok helyeit, ezek számának és szükségességének  mérlegelése a tervezés során szükésgszerű.
A belső kert és a külső park területeinek kapcsolata, a kettő között húzódó határvonal kezelése kérdéses. Mivel a két területegység tulajdonjogi szempontból is elkülönül a teljes terület egységének kialakítása nehézkes. Azonban egyfajzta kapcsolat kialakítása egyes látványtengelyek megnyitása, valamint a belső kert közösségi használatra való ideiglenes megnyitása, kultúrális programok szervezése révén megvalósítható.A meglévő úthálózat rendszerea tervezés során átértékelendő. A második ábrán jelöltük azokat a nyomvonalakat illetve egybefüggő burkolt felületek kialakítására alkalmas területeket melyek gyalogos közlekedés szempontjából elengedhetetlenek, mindenképp megtartandóak, valamint azokat az útszakaszokat melyek nem feltétlenül indokoltak, a jelenleg nem túl átgondolt bejárati rendszerhez kapcsolódnak, a kert jövőbeni működésének átgondolását követően ezek a nyomvonalak kiiktathatóak, vagy áthelyezhetőek.
A kert műemléki jelentősségű elemei, valamint fontos pontszerű objektumai mindenképp megtartandóak, szükség esetén rastaurálandóak és egyes elemek áthelyezhetőek.
A kert egyik legnagyobb problémáját a túl sűrű növényállomány jelenti. KONFLIKTUSOK ÖSSZEGZÉSE
A tatai kastélykert a közterületektől erősen elhatárolódik, és ez által elszigeteltté vált. A tatai Öreg-tó körüli sétányról letérve, a kastélykapun keresztül közelíthető meg, és egyelőre nincs közvetlen kapcsolata a közparkkal.
A helyszíni bejárások során az a benyomás ért minket, hogy a kert kis mérete ellenére túlságosan felszabdalt illetve nagy az elemsűrűsége. Ennek megfelelően a terület egyik legnagyobb problémájának a léptékvesztettségét tartjuk.
Másik fontos probléma kastély funkcióváltása és az ebből adódó következmények: terület az utóbbi időben teljesen kiüresedett és ennek következtében a kert és az épületek is hanyatlásnak indultak. A fenntartás hiánya nagymértékben amortizálta a területet, a növényállomány túlburjánzott, a nagy burkolt felületek és térrészek kihasználatlanul állnak.
A harmadik fontos probléma, ami felmerült a kastélykert bejárásakor az a történetiség rejtett jelenléte. A kert állagának romlása - a felismerhetetlenségig roncsolt szobrok és építmények -, a részek közötti összefüggés és egység hiánya a „történeti hangulat” elvesztését vetítik előre. Fontosnak tartjuk ennek a folyamatnak a leállítását és visszafordítását, hogy a kert múltbeli rangját visszakaphassa.
TERVEZŐI HOZZÁLLÁS, TERVEZÉSI IRÁNYELVEK:
A tatai kastélypark tervezése során visszafogott, mérsékelt beavatkozásra törekedtünk, amely során főként a kert letisztítását tűztük célul. Úgy gondoljuk, hogy a növényállomány kezelése révén, vagyis a minőségi növekedés által, a tér egységessé és letisztulttá válik.
A tervezési hozzáállásunknak megfelelően, a jelenlegi állapotot figyelembe véve, csak szükséges átalakításokat gondoltunk, felesleges bontás nélkül. A ma is létező történeti emlékeket restaurált állapotban kívánjunk továbbra is megőrizni a kertben, ugyanakkor néhány régi elemet is szeretnénk újra megjeleníteni.
A kastély angol kertjében egy vízarchitektúrát láthatunk a korabeli ábrázolásokon. Mivel Tatát, ma a vizek városának is nevezik, ezért a város arculatához is illeszkedve, szeretnénk visszaállítani a kerti tavat az őt tápláló kis patakkal együtt.

A TERV:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELVEK
A tatai kastélypark rekonstrukciós tervének készítésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a jövöbeni kertfelúíjtás során a kert teljes területén jelentős minőségemelkedés fog bekövetkezni mind az egyes kerti berendezlések, burkolatok, mind pedig a terület épületállománya szintjén. Az alapvető célkitűzésünk tehát egyfajta magasabb minőség megteremtése volt. Véleményünk szerint a működő területmegújítás kulcsa a gondos és jó fenntartás, enélkül mindenféle felújítás hiábavaló.
Ennek megfelelően tervünk a jó fenntarthatóság szempontjait szem előtt atrtó alapvetően egyszerű térszerkezetet ábrázol, jelenlegi állopothoz képest nem túl sok változtatást eszközöl. Legradikálisabb beavatkozásnak az egykori vízrendszer helyreállítása számít. a növényállomány kezelésével, erős ritkításával egy jól átlátható, egyértelmű kerti teret alkottunk meg, ügyelve a fontos látványtengelyek kialakítására. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelenleg mostoha sorsú kert már néhány visszafogott beavatkozás által is méltó környezetévé válhat a tatai esterházy kastélynak.

NÖVÉNYÁLLOMÁNY KEZELÉSE
A terület jelenlegi növényállománya túságosan sűrű, a kert megjelenését a hangsúlyok hiánya miatt egyöntetűvé és egyben átláthatatlanná teszi, a kert használata nem egyértelmű. a növényállomány jelenlegi állApota helyenként csökkenti a kert élvezeti értékét, ezért egy letisztult térszerkezetet adó, radikális átalakítás, ritkítás napjainkra esedékessé vált. A tömegesen ritkított felületek biztosítják a legjelentősebb látványtengelyek kialakulását.
A kastélypark belső területén, az épületnek teret adva, kitisztítottuk a nimfás szökőkút környezetét és létrehoztunk egy gyepes tisztást, mely a jelenlegi állapotokhoz képest kiterjesztett méretű központi sétatér egyik magját képezi. A park külső területén is végeztünk egy hasonló jellegű tisztítást a kastély szélességében a tópartig, ezzel teret és látványt teremtve az épületnek.
Fontosnak tartjuk a ma is meglévő jó minőségű és dekoratív növényállományok megőrzését. A vizsgálatokban kiemeltünk néhány értékesebb egyedet és csoportot, amelyekre különleges figyelmet szenteltünk a tervezés során. Például kert észak-keleti határán fekvő fekete fenyő csoportra a kitisztult térnek köszönhetően már a kastélyból is rálátás nyílik.
A növényállomány pótlására is szükség volt bizonyos kertrészeken. A terasz bejárhatósága érdekében egy alaposabb tisztításra illetve dekoratív (illatos, virágos cserjék) növénycsoportok telepítését javasoljuk. A kert szezonalitását növelendő évelő- és egynyári ágyak kiültetését is ajánljuk.

AZ EGYKORI VÍZRENDSZER HELYREÁLLÍTÁSA
A kastélypark történetének tanulmányozása során a legnagyobb potenciáltt a tájképi kert vízrendszerének visszaállításában láttuk. Mivel ennek helyreállítása vízügyi szempontból megoldható, ezért az egykori tó és a hozzá kapcsolódó patak medrét szeretnénk visszaállítani. A vízi elem segíti a történeti hangulat erősítésében, Tata szellemiségéhez szorosan kapcsolódik a víz jelenléte valamint az emberek közérzetét is javítja.

KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK HÁLÓZATA
Az úthálózat legnagyobb részét, legfontosabb közlekedési nyomvonalakat megtartottuk közel azonos nyomvonalban, azonban burkolati minőség változását mindenképp javasoljuk. a központi sétatérhez kapcsolódó körbejárható sétányt a kert keleti oldalán elhelyezkedő, ideiglenes bejárat illetve újonnan kialakított szabadtéri kiállítótér irányában egy lefüződő sétanyomvonallal bővítettük, valamint a tóhoz kapcsoldóan, a patak felett áthaladó  kisebb sétányrésszel gazdagodott a kert. nagyobb egybefüggő burkolt felületek alakultak ki az épüetekhez kapcsolódóan, egyrészt a kocsiszín épülete mellett, valamint a kastély épületszárnyai között elhelyezkedő belső udvarban. A terület bejáratait átértékeltük, az általunk már szükségtelennek minősített bejáratokat megszüntettük.

KERTRÉSZLET TERVE:


Az egykori kastélypark a tulajdonviszonyok változása miatt két részre szakadt, a nyugati terület a Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében van, a keleti rész pedig a helyi önkormányzat tulajdonába került. Fontosnak tartjuk, hogy a tatai kastélypark a tulajdonviszonyi különbözőségek ellenére legalább időszakosan összenyitható legyen a két terület. Ezt segítvén a területhatáron egy kaput helyeztünk el. ehhez kapcsolódik egy kisebb fogadótér illetve egy alösvény, ami a belső kert útrendszerébe vezet be. Az új kapu által a kastély északi oldalán elhelyezett szabadtéri kiállítótér is látogatható. Az itt megvalósuló időszakos kiállítások keretében terveztük az elkülönülő kertrészek alkalmankénti összenyitását, így lehetőség nyílna a kert bemutatására egy nagyobb közönségnek.
a szabadtéri kiállítótérhez kapcsolódik a belső kert területén elhelyezkedő kiterjesztett méretű központi sétatér, mely ezentúl rendezett állapotban magasabb minőségben tölti be funkcióját és magában foglalja a visszaállított vízrendszert is.
Az ugynevezett külső park területén nem sok változás történt, a növényállomány ritkításán illetve a burkolatok felújításán túl áthelyezésre került a lovas szobor és a váza is, a terület továbbra is közparkként funkcionálna, a tóparti sétány a későbbiekben is a park értékes részét képezi.
A műemléki jelentőségű épületekbe főként turizmushoz kapcsolódó kiszolgáló, vendéglátó és kultúrális funkciók költöznének.
rendezvénytér: A kastély épületszérnyai között elhelyezkedő belső udvart egy fás burkolt térré szeretnénk átalakítani, amely különböző rendezvényeknek, szabadtéri színháznak, vetítéseknek adhat majd helyet. Mivel ez egy könnyen lezárható terület, ezért a kastélyszálló magánrendezvényeinek helyszíneként is kiváló.
a kocsiszín környzete megújult növényvilágával és burkolataival (lépcsők, járdák) kiváló térként szolgál az általunk javasolt Kocsiszín kávézóterasz kialakításához. A nagyobb burkolt felületek kisebb pódiumoknak, bárpultoknak adnak helyet, amelyek nyár esti koncertek, előadások során használhatóak. Emellett a kocsiszín épülete nem csak a kiszolgálást segítheti, hanem kellemetlenebb időjárási viszonyok esetén a vendégek a belső terében is tartózkodhatnak.

POSZTEREK:

2013. november 29., péntek

Székelyudvarhely, Kuvartető - Hősök temetője

Megbízó: Civil Kurázsi Egyesület Székelyudvarhely

Tervező hallgatók: Baji Hajnalka, Dancs Nikoletta, Farkas Evelin, Ilyés Miklós, Kétszeri Ádám, Orosz Ádám, Papp Dóra Csilla, Reith Anita, Sipos Andrea

Konzulens tanárok: Dr. Fekete Albert, Dr. Balogh Péter István, Gecséné Tar Imola
Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

Feladat: 
A székelyudvarhelyi Civil Kurázsi egyesület felkérésére a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának tájépítész és kertművész mesterszakos hallgatói tervezési műhelygyakorlat keretében a székelyudvarhelyi Kuvar tetőn elhelyezkedő ’Hősök temetője’ és környezetének tájépítészeti rehabiltációját készítették el. A tanulmányterv elkészítését egy székelyudvarhelyi helyszíni szemle és felmérés indította 2013. szeptember 10-12 között, s ezt követően a 10 diák a három egyetemi szaktanár segítségével szeptember folyamán állította össze a dokumentációt. A tanulmányterv célja lehetséges – bizonyos elemek tekintetében elvi – tájépítészeti megoldások, fejlesztési irányok felvázolása, amelyek ötleteket, támpontokat nyújthatnak a helyi közösségnek az emlékhely és környezetének kulturált rendezését illetően. A tanulmány különböző megközelítésekben tárgyalja az emlékhely felújításának lehetőségét, s két egymástól lényegesen eltérő megoldási irányt vázol fel: egy „visszafogott” a jelenlegi állapotokat lehetőség szerint leginkább megőrző, illetve egy „fantáziadúsabb” a változásokat előnybe részesítő megoldást. A tanulmányterv alapján tehát kivitelezés nem ajánlott. Esetleges irányvonalak leszögezése után a konkrét felújítási munkákat kiviteli tervek készítése kell, hogy megelőzze.

Székelyudvarhely Románia legbelső részében - majdnem középpontjában - helyezkedik el. Székelyföld szíve. Székelyudvarhelyen belül a tervezési terület a városközponttól dél-nyugatra, a Kuvar tető található. A Nagy Küküllő folyó a tető lábánál, nyugati oldalon folyik. A területtől délre található a Rókavárosként emlegetett városrész. Itt számos gyógyforrás fellelhető, melyek a Sós-fürdők nevet viselik. 
TERÜLETE: 4779,21 haLAKOSSÁG: 36 948 fő (2002)MAGYAR LAKOSSÁG:35 357 fő
Történeti háttérA legősibb leletek a település déli területén található Budvár környékén kerültek feltárásra, melyek feltehetően Neolitikumból, Bronz- és Vaskorszakból származnak. A belvárostól északra határvédelmi célokból épült, római korból származó udvarhelyi erődítmény (castrum) közelében, római katonai fürdők maradványait tárták fel. A város egyik legrégebbi műemléke a XIII. századi négykaréjos Jézus szíve kápolna, melynek jellegzetes elemei a téglapadlós belső tér, festett kazettás mennyezet, zsindelytető.
Székelyudvarhelyet az ókorban Dacia Superior északkeleti határának, a Keleti-Kárpátok belső vonuatainak egyik táboraként tartották számon. Az 1330-as évekből sármazó első források Uduorhel néven emlegetik, mely a székelyek ispánjának helyi udvarára utalt, azonban a település már korábban is létezett. Az Árpád-korban valószínűleg Telegd névre hallgatott, mezővárosi rangra emelkedése (Oppidum Udvarhely) Zsigmond király nevéhez köthető. A XVII. században Bethlen Gábor használta először a 'Székely' előnevet.
Városfejlődési szempontból a legkiemelkedőbb időszak a XX. század elejére tehető, amikor a középkorban kialakult mezőváros jellegzetes arculatához, jelenetős beruházások eredményeképpen új városnegyedeket, lakótelepeket csatoltak. A település, mint iskola- és fürdőváros vált híressé, tekintettel az itt fellelhető gyógyhatású sósfürdőkre, iszapra és ásványvizekre. A város lakossága az 1850-es évektől az 1910-ig 41%-kal, majd az elmúlt száz év alatt hétszeresére nőtt.
A vizsgálati és tervezési terület a Kuvar tető, amely a város déli kivezető útja mentén helyezkedik el, napjainkban a Hősök temetőjének ad helyet. A terület térképi előzményeit kutatva kiderült, hogy az első (17661785) és második (18061869) katonai felmérésen még nem lelhető fel semmiféle a város mai temetőire utaló jel. A vizsgált zöldfelület kegyeleti helyként való kezelése új keletű.
A harmadik katonai térkép (18721884) viszont a Kuvar tetővel szemközt, a Rákóczi út nyugati oldalán kaszárnyákat jelöl, amelyekhez a katonai temető megjelenése köthető. A Hősi temető 1928-ban létesült, s ide a környék elhunyt, hozzátartozókkal nem bíró háborús hőseit, katonáit temették. Valószínűleg a helyi kaszárnyában a fertőzések, betegségek miatt elhunyt katonák is itt kaptak helyet. Később a temető bizonyos részeit a város lakóinak is fenntartották, úgynevezett idegenek temetőjeként működött.. Egy kripta is felépült, amely a terület nyugati bejáratánál fekszik.  Ennek megközelíthetősége céljából épült a Rákóczi Ferenc útról induló hosszú lépcsősor, amely mára már megrongálódott. A kriptában román hősi halottak nyugszanak. Később a második világháború után német katonákat temettek el valós sírokba, a terület keleti részébn. 1986-ban a temetőt fel újították , és a katonai síroknak új, egységes formát adtak.
A kegyeleti helyhez kapcsolódva, a Kuvar tető egy magasabb pontján 1989-ben indult meg a csillagvizsgáló építése. Az építkezéseket a cérnagyár tulajdonosa kezdeményezte, mivel kedvtelésből foglalkozott a csillagászat tudományával is. Az épület, sajnos, már csak részleteiben maradt meg, használhatóságának érdekében felújításra szorul.

Miért fontos ez a helyszín?
Székelyudvarhelyet neves iskolái miatt már egészen az 1700-as évek végétől iskolavárosként szokták emlegetni. Oktatási, kulturális, művészeti és gazdasági szempontból is fontos szerepet töltött be a település Erdély fejlődésében. Tervezési területünkhöz kapcsolódóan is fontos megemlítenünk a közvetlen környezetben elhelyezkedő oktatási célú intézményeket.
Körülbelül 15 éve létesült a Kuvar tetőn a Román Apáca és Árvaház. Jelenleg a Liceul Teoretic Marin Preda intézményi egység részét képezi. Az intézményi terület közvetlen közelében etnikai betelepítés történt a településen belül - a tömbházakban kiemelkedően magas a román lakosság mértéke.
A tervezési területtől keleti irányban új társasházas lakónegyed épült a közelmúltban. Környezete jelenleg még rendezetlen. A teljes terület önkormányzati tulajdon részét képezi - fiatal családok a szociális juttatásként kapnak itt lakásokat.
A tervezési terület keleti szomszédságában található a közel múltban felépült ANL-es lakópark,
amely több száz fiatal, gyerekes családnak ad otthont.
A Hősök temetője Székelyudvarhely déli bejáratánál, a 137-es út mentén fekszik. A területtől pár száz méterre helyezkedik el a Küküllő-híd, amely a várost elkerülő autóút is egyben. A híd kapcsolatot biztosít továbbá a tervezési területek körüli lakónegyedek és a Nagy-küküllő jobb partján elterülő rekreációs helyszínek (strand, sportpályák, sétatér stb.) között.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezési terület fontos csomópont, amely gyalogosok számára kiváló útvonallá tudna válni, amennyiben sikerülne a területet rendezni és ezzel biztonságossá tenni. Elhelyezkedéséből kifolyólag főként a környékbeli lakósok használnák, viszont egy-két attraktív elemmel (pl. kilátó) belvárosi lakókat is ki lehetne csalogatni ide. A közelben található lakóépületek számára kiváló zöldfelületté válhat.
A hely történeti szempontból is fontos. Első sorban az első és második világháborúnak állít emléket.
Viszont a Hősök temetője az idegenek temetőjeként is szolgált, így a város más nemzetiségű lakóinak a nyughelye is.

Vizsgálati munkarészek:
- Helyszíni vizsgálatok 
              - Látványkapcsolatok
              - Területhasználatok, növényállomány
              - Konfliktusok
- Előképek  
              - Hadisírok gondozásáról
              - Klasszikus példák

              - Speciális példák

Javaslati munkarészek:
- Térérzékelés
- Útvonalvezetés
- Alsó fogadó terület, sírkápolna és lépcső
- Katonai temető 
- Civil temető 
- Egykori csillagvizsgáló épülete
-  Felső fogadó terület 
- Információs rendszer és berendezési tárgyak


AZ UTAK KÜLÖNBÖZŐ KARAKTERŰ KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI:

1. Meglévő állapot
2. A katonai temető szigorú szerkesztettségéhez igazodó „szögletesebb”, geometrizáló, szabályos nyomvonalkialakítás. (A jelenlegi állapothoz leginkább alkalmazkodó megoldás.)
3. Egyenes vonakkal határolt, mégis lazább, a szabálytalanságot magában hordozó nyomvonalszerkesztés.
4. Íves vonalakkal határolt, organikus, „szalagszerű” nyomvonalszerkesztés.

AZ ÚTVONAL KÜLÖNBÖZŐ FELFOGÁSÚ STRUKTÚRÁI:

1. Tereket magára felfűző, tereket magában foglaló, helyenként kiszélesdő útvonal. Az út ilyenkor nem csak áthaladásra szolgál, az egyes teresedések rövid tartózkodásra késztetnek.

2. Ez a nyomvonalszerkesztés az út „útszerűségét” hangsúlyozza. Az egyes objektumok az út nyomvonaláról elszakadnak, különálló objektumokként jelennek meg a térben. Az út nyomvonala sokkal koncentráltabban a területen való áthaladást szolgálja.

„ PANORÁMA-SÉTÁNY ”  KIALAKÍTÁSA

A terület táji léptékű látványkapcsolatok tekintetében jó adottságokkal rendelkezik, melyek jelenleg részben kihasználatlanok, ezért a területet szegélyező sűrű növényállomány helyenkénti megbontása, valamint egyes ideális panorámaképeket feltáró helyszíneken való kilátópontok egyértelmű kijelölése javasolt. 
Az egyes kilátópontok az információs rendszerhez szorosan kapcsolódnak, illetve a tervezett információs rendszer ezekhez igazodik. A kilátópontokból impozáns látványkapcsolatok nyílnak a környező tájra, városképre. A kijelölt pihenő, illetve kilátópontok összeköttetéséből létrejövő úgynevezett „panoráma-sétány” idomul a területet feltáró útvonalhoz, érdekessége, hogy a környező táj értékeit kiemelő „panorámaképeket” fűzi fel magára.Az elkészített dokumentáció végén két koncepciótervet készítettünk el közösen, melyek összefoglalják és egyesítik a vizsgálati és elméleti tervezési szakasz tanulságait, eredményeit. 

„A” verzió
Az „A” verzióként bemutatott terven láthatjuk a „visszafogott” hozzáállást tükröző, csak kisebb beavatkozást igénylő tervezői választ a tervezési terület egészére. Javaslatunk szerint ebben a változatban az útvonal vezetése megmarad - csak néhány helyen bővül ki az új funkcióknak megfelelően. A sírkápolna kétoldali járdái között hierarchiát teremtettünk a dél-nyugati oldal kiszélesítése révén. A kedvezőbb terepi adottságoknak köszönhetően innen kellemes látványkapcsolat alakítható ki a szemközti Budvár irányába. A másik burkolati bővület az egykori csillagvizsgáló épülete környékén látható. Az épület kilátóvá való átalakítása szük-ségessé teszi a jobb megközelíthetőséget. Ennek megfele-lően az eredeti úthálózatról lenyúló, a kilátó bejárata előtt kiteresedő, majd újra visszacsatlakozó mellék útvonalat hoztunk létre. 
A két már bemutatott, fogadó- és végpont között megtalál-ható katonai és civil temetőkben jelen koncepció a kegye-leti szempontokat előtérbe helyezve nem módosítja a sírok 
pozícióját. A hantok felszámolását viszont mindenképpen javasoljuk, mivel így kedvezőbb téri helyzet alakulhatna a nagyobb összefüggő gyepfelületnek köszönhetően, ami a drámai hatás mellett a fenntartást is megkönnyítené. Rá-adásul a terület fenntartása is könnyebb, megjelenése ez-által kulturáltabb. A területen berendezési tárgyak, ülőfelületek, világítás el-helyezése szükségszerű. Ezt a 2.1.8. fejezetben bemutatottak szerint javasoljuk megvalósítani. A jelenlegi értékes növényzet megtartása mellett a kedvezőbb látványkapcsolatok érdekében bizonyos pontokon irtás javasolt (1.5.2. fejezet). Koncepciónkban a kilátóterasz környezetében, a felső fogadó területen kisméretű fákból álló, szabályos formájú (gömbjuhar) fasor telepítését java-soljuk. A terület határán végigfutó fasor messziről is erős jelszerű elemként vezetné a látogatót a kilátó felé, ezzel is 
vonzóbbá, reprezentatívabbá téve ezt a felső területet.„B” verzió
A „B” verzió az előzővel ellentétben szabadabban keze-li a jelenlegi adottságokat, kereteket. Koncepciónk cél-ja – amellett, hogy a tervezési területbe való komolyabb beavatkozás mellett foglal állást – az is, hogy érzékenyen viszonyuljon a meglévő állapothoz. Javaslatunk szerint ebben a változatban az út nyomvonala megmarad, ám formavilágában eltér a jelenlegitől. Ebben a tervben nagyon erős elemként jelenik meg az információs rendszer. A terület egységességének megteremtése érde-kében a már ismertetett „időszalag-koncepció” alkalmazá-sát javasoljuk (2.1.8.). A tervezési terület egészén végigfutó időszalag egymás után felfűzi a különböző objektumokat, emlékhelyeket, emlékező helyeket. A látszóbeton szalag 
következetesen és folyamatosan végigfut az egész terüle-ten. Néhol ülőfelületként, néhol támfalként és/vagy információs rendszerként egyszerre funkcionál. Az útvonalvezetés szempontjából kiemelt pozícióba kerül a sírkápolna (egyik kezdőpont), az obeliszk és a kilátótorony. A sírkápolna környezete az „A” verzióhoz hasonlóan nyugati irányba kissé elhúzott. Ebben a változatban azonban nagyobb beavatkozást javaslunk nem csak a sírkápolna 
közvetlen környezetében, de a felvezető lépcső mentén is. Az obeliszk eredeti tere kis mértékben összeszűkül, hogy ezáltal a kanyargó út részévé válhasson, s így az obeliszk, 
középponti szerepe miatt nagyobb hangsúlyt kap. A katonai sírok összerendezésével és a hantok felszámolásával a temető-hangulat helyett emlék-, illetve emlékezőhelyet 
kapunk, ennek köszönhetően pedig szélesebb kör számára válhat érdekessé és értékessé ez a hely. A civil temető területén a terep átalakításával, sokkal kedvezőbb téri helyzet alakítható ki, mely a terület egészére jótékony hatással képes lenni. A csillagvizsgáló jelszerű építménnyé, kilátótoronnyá való átalakítását javasoljuk. A hozzá kapcsolódó felületek pedig ehhez méltóan kezelendőek. Koncepciónkban ezt a felső fogadó területet a civil temetőben megtalálható hullámzó terepjátékra reflektálva, rézsűben elfogyó lépcsőkkel, íves vonalakkal, ligetes fatelepítéssel javasoljuk kialakítani.