2013. május 14., kedd

Közösségi kert tervezéseA közösségi kertek önkormányzati tulajdonú területen létesülő termesztő terek, melyek önálló kertészkedésre illetve különböző közösségi programok szervezésére nyújtanak lehetőséget. A nagyvárosok hatalmas lakótelepeinek közelében létrejövő mikro-haszonkertek egyfajta vidéki idillképet idéznek.
A zöldfelületek biodiverzitását növelik ezek a városi kertek, és az innen kikerülő zöldség- és gyümölcsanyag ellenőrizhető minőségű egészséges táplálékot és egyben részleges önellátást biztosít. Emellett a terület rekreációs, oktatási illetve közösségépítő funkciója is jelentős, valamint mérhető gazdasági haszonnal is jár.A tervezési terület lehatárolása

Az új közösségi kert a békásmegyeri lakótelep peremterületén létesülne, a Királyok útja és Juhász Gyula utca kereszteződésében fekvő zöldterületen. A lakótömböktől elegendő, de nem túl nagy távolságra kijelölt, 1078 m2 nagyságú terület terepviszonyai illetve kapcsolatai ideálisak egy városi kert kialakítására.
A járdát kiegészítve és ahhoz kapcsolódva a zöldterületen megjelent egy áttaposás, amely a lakótelepek felől a két domb között a Királyok útjára vezet ki. Ezt tiszteletben tartva és figyelembe véve, hogy ez a lakosok számára fontos közlekedési irány lehet, a kert számára kijelölt területet ehhez közel, de nem rá helyeztük el.
A zöldterület alatt egy gázvezeték fut, amelynek felszínét mindenképp célszerű szabadon hagyni az esetleges meghibásodásokra tekintve. Ennek megfelelően a terület nem került beépítésre. A zöldterület északi tartományában egy sportpálya fekszik. Ahhoz, hogy a területen a különböző jellegű és funkciójú területek megfelelően eloszoljanak és sem egymást, sem a lakókat ne zavarják, ezért fontos volt megfelelő távolságban, déli irányban eltolni a kertet a sportpályához viszonyítva. A létesítendő kert elhelyezését és kialakítását a környező zöldterület keleti szélén húzódó mikrodomborzat és az ugyanott található beállt facsoportok; a nyugati oldalon telepített fiatal fasorok, valamint a teljes területet hosszában átszelő gázvezeték nyomvonala illetve a gyalogos közlekedési irányok erősen meghatározzák. A zöldterület peremi terepjátékai kellemes táji hátteret biztosítanak a kert számára, koncepciónk a dombok előtti teljesen sík felületen jelöli ki annak helyét.

A békásmegyeri közösségi kert koncepcióterve
Tervünk kiemelten foglakozik a kert megfelelő mértékű környezetbe illesztésével. A kerítésvonal mellett futó külső és belső területsávokat megpróbáltuk egységben kezelni. A kerítés által meghatározott határvonal helyett egy szélesebb, úgynevezett határzónát alakítottunk ki a peremterületen, mely a kert a környezetből való kiszakadását hivatott megelőzni. A külső illetve belső területeken telepített cserjesávok összefonódása, illetve a helyenkénti látványtengelyek szabadon hagyása a kert és környezete optimális kapcsolatát segítik elő.A zöldterületet szegélyező járdához 9 méteres sávban egy dupla fasor kapcsolódik, mely a kert és a közlekedési felület egyfajta átmeneti tere,  ideális felület közhasználati funkciók elhelyezésére.  Ebben a területsávban kapott helyett a kert bejárata és az ahhoz kapcsolódó külső közösségi tér is.

A belső tér karakteres funkciók alapján négy különböző részre oszlik: központi rekreációs illetve közösségi tér, közös művelésű területek, egyéni művelésű parcellák illetve közlekedési területek. A burkolt és közlekedést szolgáló felületek magukba foglalnak egyéb funkciókat is, melyek rendszerint a kerítés mentén sorolódnak: komposzt, fűszernövény-szárító stb. A területen több, központi helyen fekvő vízkivételi pontok kijelölését javasoljuk. Egy idősebb fa köré szerveződik a belső közösségi tér, azaz a belső utak csomóponti tengelyeként, elosztópontként funkcionál, a nagyobb facsoportok a kert vonalát kívülről „támasztják” meg. A területlehatároláskor fontos szempont volt, hogy a termesztő területek benapozottsága minél magasabb legyen, így az árnyékadó fák csak a szegély mentén, illetve a pihenőterületen jelenjenek meg.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése